امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

تهیه و توزیع کلیه مواد آسیابی

بادی – تزریقی – PP ABS و ...

 

قبول سفارشات تبدیل مواد آسیابی به گرانول